Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30259
Sted- og lokalitetsnummer
030714-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Midterste af Trehøje, 4 x 18 m. Nordsiden afgravet; større hul Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn.: MS 1893 Midterste af Trehøje, 4 x 18 m. Nordsiden afgravet; større hul i midten.

Undersøgelseshistorie

1863
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1863
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. Ende 32' bredt Areal. Den midterste Høi [sb.25] er 12 1/2' høi, 59' i Diameter V.Nv.- Ø.Sø. Der er gravet i den sydlige Side ved Toppen, hvor i 1863 Mno. 21038- 21043 fandtes. Sværdet laa mellem Stene og ved Siden af et Lerkar, som indeholdt brændte Ben og de andre Sager. Alle tre høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1891
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMidterste af "Trehøje", 4 x 18 m., Nordsiden afgravet, større Hul i Midten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (i midten). Højen måler ca 4x18x18 m, foroven er en større, rundet fordybning ca 2x2x1 m dybt, tilgroet. Der er flere rævegrave. Beskrivelse, beliggenhed, ejer, se 3025.8. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje nu skjult i krat) højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links