Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282631
Sted- og lokalitetsnummer
010201-69
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1856 (Frederik VII) Afmærk.: MS 1887 Høj, 2,5 x 20 m. Sænkning i top og ned ad den sydøstlge side. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForuden disse dysser [sb.64-65] ligger eller have følgende 9 høje [sb. 66-74] ligget på lodden: 4-5) [sb.69-70] ligge på samme banke n. for frg. [sb.68] og ere henholdsvis 100 og 67 skridt i omfang med spor af stenkreds om foden. Begge ere udgravede mod s.ø. af Frederik d. 7. Der skal være fundet urner med bronzesager.. Bevoksning: 1990: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 20 m. Sænkning i Top og ned ad den sydøstlige Side. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, nedgravning fra top ned ad SØ-side (tilgroet). Flere mindre huller (tilgroede) i siderne. M.S. halv<...> (beskudt). Mål: 3,8x22x17,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af højrække. 1990: Høj. Centralkrater, indtil 1 1/4 m dybt, åbent mod S. Græsklædt. Fritliggende på top af N-S-gående sandrevle. § 48: Affald i form af mængder af patroner p.gr.a. centralkraterets anvendelse som skydestilling. § 53: 4 markeringspæle om højfod, jvf. tekst til 2826-29. § 53: Betonstøbt skydestilling mellem denne høj og 2826-30. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1990: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links