Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2826103
Sted- og lokalitetsnummer
010201-65
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af dysse, bestående af 3 større og enkelte mindre sten. Dyssens oprindelige form kan ikke bestemmes. I udyrket ager.

Undersøgelseshistorie

1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1862
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKun 9 skr. n.v. for "Mølledys" [sb.64] ses resterne af en mindre dysse vistnok et af 4-5 sidestene dannet gravkammer. Har der været nogen indgang, eller åbning, som antydede en sådan, har den været mod s.ø. - Denne dysse ligesom "Mølledys" ligge nedenfor en højere banke mod s.v. med vid udsigt mod s.ø. Bevoksning: 1990: Græs
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Dysse, bestaaende af 3 større og enkelte mindre Sten. Dyssens oprindelige Form kan ikke bestemmes. I udyrket Ager.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1982: Rest af stenkammer i en højning. 2 store opretstående samt 3 mindre. Umiddelbart vest for, evt. del af 2826:35 - oprindelig del af samme el. dækket af samme høj? Burde undersøges m. henblik på afklaring af forh. til 2826:35. 1990: Rodet stengruppe, tværmål små 3 m, rest af stenkammer, hvoraf 2 bæresten endnu står. Centrum findes 14 m NV for bagvæggen i kamrene i 2826-35, og kammeret har rimeligvis oprindeligt været dækket af dobbeltjættestuens høj. Kortafsætning på fredningskort følgeligt forkert. (For langt NV for 2826-35). C-høj. Bør tinglyses. Bevoksning: 1990: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links