Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2826102
Sted- og lokalitetsnummer
010201-72
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 14 m. Hele midtpartiet bortgravet; højen kløvet til bunds i N-S. Lyngklædt i udyrket ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForuden disse dysser [sb.64-65] ligger eller have følgende 9 høje [sb.66-74] ligget på lodden: 7) [sb.72] s. for frg.[sb.71] meget stenfyldt, en kløft mod s.ø. minder om Frederik d. 7.'s undersøgelse. Der skal være fundet urner med bronzesager.. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Uspecificeret aktivitet - Uspecificeret institution
1912
Anmeldelse fra privat - Uspecificeret institutionForsvunden i 1912. FM har ikke været afsat.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 1,5 x 14 m. Hele Midtpartiet bortgravet, Højen kløvet til Bunds i N-S. Lyngklædt i udyrket Ager.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1982: Høj gennemgravet fra nord til syd (kløvet med bredt krater). Højen igger på kanten af litorinaskrænt. Centralgraven næppe bevaret, enkelte mørke huller nær højfoden. Ikke fredningsværdig Mål: 1,8x15x13 m. 1990: C-høj. At tinglyse. Høj som beskrevet på blåt kort. Højen tydeligvis stenbygget af hoved- til favnstore sten. Græs- og lyngklædt. Beliggende på græsklædt plateaurand over litorinaflade. Mål: 1,5x15x13 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links