Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282637
Sted- og lokalitetsnummer
010201-77
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2826-38, 37, 36. MS 1887 Høj, 1,5 x 18 m. Stærkt afgravet i gammel tid mod Ø. Lyng- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS. for huset har ligget 8 høje [sb.75-82] på rad på en temmelig flad mark. Kun een af disse, den sydvestligste [sb.75], er endnu ubeskadiget, 45' i diam. eft. et skøn omtr. 2 al. høj....... - Af omtr. samme størrelse som denne har alle de andre høje været, den der lå huset nærmest, den nordligste [sb.76], var dog noget højere, hvilket også var tilfældet med den høj [sb.77], der ligger nærmest n. for den fredede [sb.75], og af hvilken endnu omtrent 2/3 står tilbage og viser den 2 1/2 al.h. Denne højs kærne består af sten, brændte ben ere fundne på bunden og i den bortgravede del en urne med brændte ben og en bronzeknap....Stenkreds har der været om dem alle, fylden syntes hentet i lavninger. Bevoksning: 1990: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 18 m. Stærkt afgravet i gammel Tid mod Ø. Lyngklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Den nordligste af 2 tvillingehøje. Flad top. Flere mindre huller i top og sider, 2 militære signalpæle, den ene m el-installation i højsiden mod SØ. Brud mod NV, ret nyt, ikke mere end 5 år. Højen bærer præg af militærets øvelsesaktivitet. Mål: 2x21x15,5 m. 1990: Høj. Lettere hullet overflade. § 53: Højen og naboen i S, 2826-38, samt det mellemliggende, græsklædte areal omsat med 4 markeringspæle, jvf. tekst til 2826-29. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1990: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links