Rundhøj, mv., Trundselykkehøi

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
312033
Sted- og lokalitetsnummer
030103-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Votivfund, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.)

Fredningstekst

Rester af høj med sprængte stenrester. Græsklædt i ager- hjørne. Konstateret fjernet okt. 1984. På stedet nu et parcelhus. Tilbygning, idet fredn.grænsen er nedsat til 25 m. MB. Konstateret fjernet MB 18/9 1985.

Undersøgelseshistorie

1856
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved at rydde sten på gårdmand Lars Sørensens enkes mark fandt husmand Anders Jensen en guldarmring (edsring) fra yngre bronzealder. Ringen lå ca. 1/2 dybt i jorden og omtrent 2 favne neden for en "stendysse". På samme sted fandt enkens søn, Ole Larsen, en bronzespydspids, ligeledes fra yngre bronzealder. Den lå i en fordybning, som var fremkommet, da en stor sten blev fjernet. Muligvis udgør armringen og spydspidsen en samlet nedlæggelse.
1856
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1856
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1868
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den laa paa Trundselykkehøien, der fandtes i denne et Guldarmbaand og en Pilespids af Bronze, hvilke begge Dele skulle være indsendte til oldnordisk Museum.
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for frg. [sb.17]: En rund stenfyldt Høj, hvori en Endesten og en omvæltet Sidesten af en rektangulær Kiste i NØ-SV. En Guldarmring er for 22 Aar siden [1856] funden i Højen og godtgjort med 72 Rdl.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af Høj med sprængte Stenrester. Græsklædt i Agerhjørne.
1941
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3120:33, Status: C
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
I forbindelse med nyberejsningen i den nordlige del af Vestsjællands amt kunne det konstateres, at en del C-fredede høje enten var overpløjede eller på anden måde sløjfede. De vil derfor ikke blive tinglyst. Det gælder også for denne høj med fredn.nr. 3120- 33.
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links