Oversigtsfoto ste fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291734
Sted- og lokalitetsnummer
030505-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1929 e.Kr.)

Original fredningstekst

(Kongemindet) Kongehøjen Høj, 4 x 25 x 25 m. Ved højfoden står 13 mindesten. På højens nordøstside fører en trappe op til toppen, hvor der står en mindesten. Foran højen ud mod landevejen står 5 mindesten. Stenene er af varierende størrelse. Ialt mod sydøst fra trappens fod har stenene følgende indskrifter: 1. ORNSLUND AK 2. E.HELMS 3. sten uden indskrift 4. sten uden indskrift 5. PLS CB *) 6. sten uden indskrift 7. HVAD DANMARK VAR KAN DET ATTER BLIVE ENDNU ER DE GAMLES AAND ILIVE SAMSØ LANDBOSELSKAB 8. CBS CB *) 9. SI ØSTERBY 10. MIG T *) 11. PCI SØHOLM 12. I E S MOSGAARD 13. B C Stenen på toppen har et bronzerelief af Fred. VII. Længst ud mod vejen på østsiden af stien til trappen en sten med indskriften: MINDE OM GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND REJST AF SAMSINGERE 1920 END ER DER EN GUD FOROVEN SOM RAADER FOR DANMARKS SAG. Bag genforeningsstenen en mindre sten: OF CH VASTRUP Ved siden af denne en lille sten med indskriften: O HOLM THORUP SIA Længst ud mod vejen nordvest for stien til trappen en sten: SAMSINGERE SATTE MINDET FOR GRUNDLOVENS GODE GIVERE 18 F 66 Bag denne en sten: ANDREAS PETERSEN FØDT I KOLDBY DEN 27. MAJ 1846 DØD I PILLEMARK 31. MAJ 1885 DYRLÆGE PÅ SAMSØ I 18 AAR OG FORMAND FOR SAMSØ LANDBOFORENING -----------"------------ HAN VAR ET GODT MENNESKE -----------"------------ MINDESTENEN REJSTES AF SAMSØ LANDBOFORENING FOR DENS HØJTÆREDE OG VIRKSOMME FORMAND *) Tegnet i indskriften kan ikke gengives her. Se tinglysningsdokumentet. NB: Der var en del fejl i indskrifterne i tinglysningsdokumentet, de er rettet her. Mindesmærket er tinglyst som Kongemindet, men hedder efter tingbogen Kongehøjen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestlig i Sognet: en anselig, udgravet Jordhøi, hvorpaa nu Mindestenen om Kong Frederik den Syvende er opstillet, omgiven af en Kreds reiste Stene, paa hvilke med ringe Takt deres Navne ere anbragte, som have leveret Stenene. [[Thurah, Beskrivelse S. 44: "Tyve-Høy, hvor Landets Rettersted er"]]. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelt omdannet til Mindehøj.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKongemindet: Høj, 4 x 25 x 25 m.Ved højfoden står 13 mindesten. På højens nordøstside fører en trappe op til toppen, hvor der står en mindesten. Foran højen ud mod landevejen står 5 mindesten. Stenene er af varierende størrelse. Ialt mod sydøst fra trappens fod har stenene følgende indskrifter: 1. ORNSLUND, 2. EHELIS, 3. sten uden indskrift, 4. sten uden indskrift, 5. PLS CB, 6. sten uden indskrift, 7. HVAD DANMARK VAR KAN DET AT- TER BLIVE ENDNU ER DE GAMLES AAND ILIVE SAMSØ LANDBOSELSKAB, 8. CBS CB, 9. SI ØSTERBY, 10. MIG TB [?], 11. PCI SØHOLM, 12. I E S MOSGAARD, 13. B C. Stenen på toppen har et bronzerelief af Fred. VIII. Længst ud mod vejen på østsiden af stien til trappen en sten med indskriften: MINDE OM GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND REJST AF SAMSINGERE 1920 END ER DER EN GUD FOR- OVEN SOM RAADER FOR DANMARKS SAG. Bag genforeningsstenen en mindre sten: OE CH VASTRUP. Ved siden af denne en lille sten med indskriften: O HOLM THORUP SIA. Længst ud mod vejen nordvest for stien til trappen en sten: SAMSINGERE SATTE MINDET FOR GRUNDLOVENS GODE GIVERE 18F56. Bag denne en sten: ANDREAS PE- TERSEN FØDT I KOLDBY DEN 27.MAJ 1816 DØD I PILLEMARK 31.MAJ 1885 DYRLÆGE PÅ SAMSØ I 18 AAR OG FORMAND FOR SAMSØ LANDBOFORE- NING - HAN VAR ET GODT MENNESKE - MINDESTENEN REJSTES AF SAMSØ LANDBOFORENING FOR DENS HØJTÆREDE OG VIRKSOMME FORMAND.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"kongehøjen" forefundet som beskrevet på blåt kort. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links