Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302415
Sted- og lokalitetsnummer
030705-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3024- 14,15 2 sammenhængende høje, helt ødelagte; kun mindre stejlt af- gravede rester tilbage. Tinglyst tekst 1985: Høj, 2 x 10 x 10 m af uregelmæssig form. I ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo [sb.17-18] jævnsides liggende Jordhøie, den nordlige [sb.17] 47', den sydl. [sb.18] 49' i Diameter N.- S. De ligger paa en Skraaning, saa at den østl. Side er 8' og 10', den vestl. 12' og 14' høi. Endel afgravede. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1895
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn husmand i Uglerup var i 1895 begyndt at sløjfe de to tætliggende gravhøje sb.17-18. Hofjægermester Grevenkop-Castenskiold på Hørbygaard Gods, som jorden hørte under, fik imidlertid dette arbejde standset, og i et brev opfordrede han Nationalmuseet til at foretage en undersøgelse af de to høje, hvilket kaptajn A.P. Madsen gjorde senere samme år. I bunden af den sydlige høj (sb. 18) fandtes en grav fra ældre bronzealder, dækket af en dynge håndstore sten. Under stendyngen var et hulrum, der var opstået ved, at den oprindelige egekiste var rådnet bort. Imellem stenene var et tyndt lag tang, som har været pakket omkring kisten. I graven fandtes resterne af et skelet, liggende med hovedet i vest, et bronzesværd og to fragmenterede bøjlenåle, ligeledes af bronze og utivlsomt anvendt til at holde den dødes klædedragt sammen. Endvidere afdækkedes en del af højens omgivende stenkreds, og i toppen af den fandtes to urnegrave, som er gravet ned i højen i den yngre bronzealder eller i jernalderen.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 sammenhængende Høje [sb 17-18], helt ødelagte, kun mindre, stejlt afgravede Rester tilbage.
1983
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (ene af 2 tætliggende). C-fredning. Højen måler ca 2x10x10 m og har en meget uregelmæssig form efter gamle gravninger/kreaturhold. Fra SV er der i ældre tid ført trappetrinssti (af træ) op ad højen til top. I sydenden er der bygget en mindre træhytte ind i højen (til en ca 1 m høj brink, antagelig 1/4-1/5 ind i højen. Hytten er af ældre dato (ejer sagde fra 1927), men meget velholdt og brugt som lysthus). Beliggende som 3024.14 og samme forhold. Ejer sagde, at han tidligere havde brugt huset som hønsehus og netop havde sat det der, for at højfoden ikke skulle skride. Han havde også forsøgt at sætte en flagstang nær hytten, men var stødt på sten og opgav det så. Han fortalte, at han havde fået en tilladelse af Nationalmuseet + overfredningsnævnet til at hytten måtte være på stedet i hans tid, papirer herom skulle være på Holbæk museum. Jeg har ikke kontrolleret dette - han lød troværdig. Skuret ses ikke fra offentlig vej (mod N), næsten dækket af vegetation, selv på denne årstid, men er synlig fra SV. Synes højen er fredningsværdig, især p.g.a. markante beliggenhed. ** Seværdighedsforklaring ** 2 høje, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj 2 x 10 x 10 m af uregelmæssig form. I ager.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links