Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352214
Sted- og lokalitetsnummer
040312-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 15 m. Toppen kløftet af en sti. Træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBromark (den paagældende Del nu Skov, forhen Sædemark). Runde træbeplantede Jordhøje [sb.14-15] af lignende Art som Nr.11-13 [sb.11-13], lignende Fund gjorte her. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 15 m., Toppen kløftet af en Sti, træbevokset.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højen måler ca. 2 x 15 x 10 m. i N-S med en lidt diffus fod, da den ligger på mindre højning. Tværs over højen i N-S-lig retning fører nu bred skovsti, der har eroderet sig ca. 0,5 m. ned i højen foroven - nu ikke benyttet mere og tilgroet. Højen har ret stejle sider, dog tilgroet og der vokser gamle grantræer, mindre egetræer og græs. Den ligger ved skovbryn mellem ældre granskov og lidt yngre ege(?)skov. Der ligger nogle grangrene ved højfod mod S-SV. Omtrent 10 m. mod NNV en lidt uregelmæssig højning, mål ca. 1 x 10 x 10 m., måske S-lige halvdel af forstyrret høj, N-lige del bortgravet ved skrænt ned mod skovvej ?? (Se sagsbehandlerkommentarer). Omtrent 30 m. mod S et lystanlæg ? "mølle"-bygn. på udhulet egestub over stensat rum. - Flere sten udenfor. Omtrent 50 m. fra skovvej og 275 m. fra landevej, nær ådal i skov. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links