Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930173
Sted- og lokalitetsnummer
020310-210
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 6 m i diameter, 0,5 m høj. Restaureret i 1935.

Undersøgelseshistorie

1983
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Avnholt nr.11] Højen uden Bevoksning var helt ødelagt ved Gravning i Midten. I Aaret 1935 blev Højen af mig Restaureret hvorved der fandtes ialt 5 Brandgrave i en Kreds langs Randen, kun enkelte var berørt af Gravningen. Gravene var anlagt i Skaalform lagt af mindre Sten og dækkede af en til to større Sten. Gravene indeholdt alle Brændte Ben, i to fandtes Oldsager af Bronze, en Dobbeltknap, en lille Kniv og en ganske lille trekantet Naal med ornamenteret Benskaft. Den anden indeholdt kun en Dobbeltknap. Den femte Grav indeholdt en Urne med brændte Knogler af et Barn, øverst i Urnen laa en stor facetteret Ravperle. Det er meddelt mig at Højen er udgravet 1871 af en Karl fra Rolighed. Højen beliggende mellem Rolighed og Kirken.
1983
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links