Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332248
Sted- og lokalitetsnummer
030211-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby, matr.nr. 27b og Conradineslyst. Høj, 1 x 15 m, noget afskåret fra øst. På midten 2 store sten som rest af kammer.

Undersøgelseshistorie

1864
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1864
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Runddysse. Af Kammeret findes kun 2 Stene, den ene liggende væltet, den anden staaende opreist i Retn. SSØ- NNV. Af Randstene sees et Par ca. 23' Ø for Kammeret. Den omgivende Jordhøi er afgravet paa alle Sider og ganske lav. Nr. [sb.] 5-6 ligge paa Ryggen af en lang og høi Banke, "Snarebakken", paa hvilken man jævnligt støder paa Affald fra Tilhugningen af Flintredskaber. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 15 m., noget afskaaret fra Øst, paa Midten 2 store Sten som Rest af et Kammer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse?/høj. (trykt som høj på 4 cm kort!). Højen måler ca 1,3x15 m og er afrundet firkantet afpløjet. Højoverfladen er lidt ujævn og mod SV anes en aflang sten i en ældre lavning, retning N-S hvor en del af overfladen er synlig? Ca 0,4 m V herfor står en større sten, der rager ca 0,8 m over højen. Det kan være en afvæltet dæksten til et dyssekammer, retning N-S. Det ser ud til at højen er blevet noget afsvidet (ved halmafbræning på marken?) og den formodede dæksten er blevet varmeskadet, revner og afskalning. Jeg har ikke henvendt mig til ejer, da jeg kom i middagspausen. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn, ca 150 m til landevej. Ejer: ser ud til at være gården mod ØSØ. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse (høj), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPå højen vokser en del større træer. På vestsiden vokser et krt af bl.a. hyld. Flot udsigt fra højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links