marken hvor bunkeren ligger set fra sydvest
.
marken hvor bunkeren ligger set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390977
Sted- og lokalitetsnummer
200210-211
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:77 Forsvarsanlæg. Del af tysk forsvarsanlæg Sikringsstilling Nord anlagt i en gravhøj. Arealet er 32 x 36 m stort, hvorunder der ligger en jorddækket betonbunker (7 x 5,5 m). Bunkeren indeholder et enkelt rum (4 x 2,5 m, højde 1,8 m). Der findes to indgange til bunkeren og to udsigtsspalter mod vest.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet, stærkt udpløjet Høj.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Helt jorddækket og ikke synligt men formentlig intakt anlæg opført i beton, med udvendige mål ca. 7x5,5 m. Bunkeren er indrettet med et enkelt 4x2,5 m stort rum med en ståhøjde på 1,80m. Der er to 0,80 m brede indgange og to udsigtsspalter mod vest. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det nr. 98, flankeringsbunker. Anlægget er opmålt af premierløjtnant N.C. Bidstrup i 1922, afsnit 2, plan 6, type 27. Der er på dette sted i 1927 registreret en overpløjet gravhøj, 200210-211 , og det er derfor muligt, at der er tale om ét og samme anlæg. Muligvis kan bunkeren være anlagt oven i en gravhøj, som det ses flere steder i sikringsstillingen. Anlægget er synligt på luftfotos frem til 1975.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links