Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
390926
Sted- og lokalitetsnummer
200210-252
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Skovby, art.nr.9, bd.I, bl.9. Et dyssekammer omsluttet af en nu næsten sløjfet jordhøjning. Kamret restaureret 1937. 3 bæresten bevaret samt en gangsten i syd. Dækstenen, der er 2 m lang, 1,9 m bred og 0,8 m tyk, har på oversiden 11 skålformede fordybninger. Kamrets indven- dige højde fra gravbund til dækstenens underside er ca. 0,95 m. Ingen randsten.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, der indeslutter et Dyssekammer. Jordhøjen er nu ca. 0.75-1 m høj, 9 m i Tværm. Den østre Halvdel er bortgravet. Af Kamret, som nu er fyldt med Løv og Jord og muligvis ikke udgravet, ses 4 Sten, 1 mod SV., 1 mod V. og 2 mod N., delvis skjult af Jorden, som ligger op til Bærestenens Overkant. Indvendig er 0.25 m jordfrit. Længde, Bredde og Form paa Kamret lader sig ikke angive uden Udgravning. En stor Dæksten er afvæltet mod Ø., 1.65 m l., 1.40 m br., 0.55 m tyk, med 2 parallele Sideflader. Paa Oversiden ses 11 skaalformede Fordybninger. En stor Sten ligger mod V. Ingen Randsten ses.
1936
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af dyssekammer på opfordring af H.Neumann (HAM). Ved restaureringen fandtes skår af et skulderkar fra tragtbægerkultur.
1936
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1936
Anmeldelse fra privat - Haderslev Museum
1936
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Dyssekammer omsluttet af en nu næsten sløjfet Jordhøjning. Kamret restaureret 1937. 3 Bæresten bevaret samt en Gangsten i S. Dækstenen, der er 2 m l., 1,90 m br. og 0,80 m tyk, har paa Oversiden 11 skaalformdede Fordybninger. Kamrets indvendige Højde fra Gravbund til Dækstenens Underside er ca. 0,95 m. Ingen Randsten.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1964
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse af sten med skåltegn.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links