Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30274
Sted- og lokalitetsnummer
020403-29
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestlige "Rævhøj", 3 x 25 m; firkantet afpløjet; større hul i top. Beplantet.

Undersøgelseshistorie

1888
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen vestl. Rævhøi, undersøgt 1888 af V.Boye (Mno. B 4041- B 4048). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestlige "Rævhøj", 3 x 25 m, firkantet afpløjet, større Hul i Top. Beplantet.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRævhøj. Højen er ret anselig, måler ca 3 m i højden og 25 m i diam (firkantet afpløjet). Midt på højen er en ældre nedgravning nu tilgroet som hele højen med forskellige store træer og buske. Mod øst i højsiden var nu en beboet rævegrav med flere udgange og foroven var der lavet en hule af gamle grene og tagplader, forneden spredte sten. Højen ligger højt i terrænet, en plantage mod S hindrer udsyn i den retning, der er ca 300 m til offentlig vej (landevej). Højen ligger på en dyrket mark uden adgang, markvej omtrent 30 m. mod S. jeg har skriftligt bedt ejeren (på Dyssegård) om at fjerne hulen samt sten inden næste vinter (traf ingen hjemme). Vegetation hindrede udsyn, jeg kunne ikke se en fredningssten. Genbesigtigelse 21/12-83. Der var intet foretaget, så jeg lagde på ny en seddel i postkassen med besked om at fjerne tagplader, mursten, cementrørsdele og blikæsker inden 1/2 år. (Der er vintersæd i marken nu). På postkassen stod navnet Gjerskov. Ingen hjemme, heller ikke hos genboen. ** Seværdighedsforklaring ** Monumental høj, høj placering i landskabet med vidt udsyn over dyrket morænelandskab ved Roskilde Fjord. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber. 8.10.87 NM OK. M.B. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links