Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
380857
Sted- og lokalitetsnummer
200208-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vojens, art. 545, tingbog Vojens, bd.9, bl.588. Tinglyst 18.11. 1961. Aflyst 4.2. 1965. Høj, 2 x 20 m. Flere plantegrøfter findes tværs over højen i øst-vestlig retning. Iøvrigt ubeskadiget. Bevokset med græs, urter og mindre buske, i rydning i plantage. Sløjfet efter udgravning 1963.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer ligger en Gruppe nu ganske ødelagte Smaahøje, der efter Meddelelse fra Direktør C.M.Lund og Købm. L.Schmidt, Vojens, hidrører fra Stenalderen og væsentlig har dækket ]Gr[ Enkeltgrave. Saa godt som alle Højene er i sin Tid blevne forstyrrede ved Kbm. Schmidts Gravninger, og de er nu alle overpløjede. eller ganske jævnede med Jorden. Det er især gaaet ud over dem, da Arealet omdannedes til Plantage. Den største mod NV ([sb.] Nr. 1) er ca. 1.25 m høj, samme Højde har nu kun [sb.] 2-3, de øvrige kan nu ikke mere med fuld Sikkerhed skelnes fra de naturlige Smaahøjninger i Marken. De er paa Kortet afsat efter Direktør Lunds Kort, der er optaget paa en Tid, da Arealet endnu laa hen som Hede. I en af Højene, vist [sb.] Nr. 9, har Schmidt fundet en Stenkiste. Men hans Forklaringer er nu saa vaklende og saa fantastiske, at jeg ikke kan tillægge dem Betydning. Han var nu meget utilbøjelig til i det hele taget at give Oplysninger. Museet besidder en Afskrift af hans Notitser i Haderslev Museum, men ved Benyttelsen i Marken har jeg ikke faaet noget sikkert Resultat.
1959
Byggeri og anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1959
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTilladelse givet til udnyttelse af arealet, højenes [sb. 1-17] tilstand 1959 beskrevet i sagen.
1961
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, ca. 2 m høj og ca. 20 m i tværmål. Flere plantegrøfter tværs over højen i øst-vestlig retning. Iøvrigt ubeskadiget. Bevokset med græs, urter og mindre buske, i rydning i plantage.
1961
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1962
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af enkeltgravshøj, hvorved der fandtes en enkeltgravsøkse (B-økse) og en flækkekniv liggende tæt sammen. Det kunne ikke med sikkerhed afgøres, om genstandene var fra en grav. Endvidere fandtes i en rævegrav en sleben flintøkse og i højfylden fandtes en sandstensplade, der af udgraveren tolkedes som et urnelåg.
1963
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSløjfet.
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links