Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523527
Sted- og lokalitetsnummer
060406-229
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatr. kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 6. Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille runestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning6: Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. Runeindskrifterne på de to bredsider kan ikke med sikkerhed oversættes. På den ene side er et processionskors med et indtegnet hagekors.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstermariestenen 6: Slank sten af firesidet tværsnit, stående jordgravet. På den sydvendte side et tredobbelt skriftbånd. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige runesten samt kirkeruin.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links