Monumentet set fra NØ
.
Runestenen set fra V
.
Skilt ved fortidsminde set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330746
Sted- og lokalitetsnummer
190102-151
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Bække kirke. Bække-stenen 1. Grå granitsten. Højde ca. 164 cm, bredde ca. 120 cm og tykkelse ca. 80 cm. Runeindskrift i tre lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Tue, Ravns ætling, og Funden og Knyple, de tre gjorde Thyres høj". Stenen står på en lille høj vest for kirken, med indskriftsiden vendt ud mod Ribe-Vejle landevejen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrå granitsten. Højde ca. 164 cm, bredde ca. 120 cm og tykkelse ca. 80 cm. Runeindskrift i tre lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Tue, Ravns ætling, og Funden og Gnyple, de tre gjorde Thyres høj". Stenen står på en lille høj vest for kirken, med indskriftssiden vendt ud mod Ribe-Vejle landevejen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af tinglyst fredningsdokument for runesten "Bække-stenen I" modtaget på N01.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links