Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191254
Sted- og lokalitetsnummer
131214-18
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster Bjerregrav kirke. (Øster) Bjerrregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 cm, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han.... Tvegge Hen".. De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning(Øster) Bjerregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 m, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han ... Tvegge Hen". F. 53-1914.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten (Ø. Bjerregrav-sten 1), forefundet som beskrevet i fredningstext, bortset fra dennes noget overdrevet angivne højdemål, der dog måske medregner den afslåede top? ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig type fortidsminde, -samspil m. 1912:55.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links