Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191255
Sted- og lokalitetsnummer
131214-19
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster bjerregrav kirke (Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca, 140 cm, bredde ca, 70 cm og tykkelse ca, 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning(Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca. 140 cm, bredde ca. 70 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: " Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten [sb.18-19] står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets eller fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten (Ø. Bjerregrav-sten 2) forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:54).
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links