Glenstrup-sten 2
.
Glenstrup-sten 2
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181298
Sted- og lokalitetsnummer
140604-145
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Glenstrup-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 147 cm høj, 54 cm bred og 47 cm tyk. På stenens bagside er der en billedfremstilling af en hind og en hjort. Sandsynligvis en kristen billedfremstilling. Indskriften er placeret på stenens bredside med en tilføjelse på stenens højre smalside. Bredsidens tekstbånd begynder i nedre venstre hjørne, og indskriften fortsætter nedefra og op på smalsiden. I oversættelse lyder indskriften: ” Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), en meget god thegn”. I dag opbevaret i Glenstrup Kirkes våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenGlenstrup-sten 2. Alternativ titel Handest-stenen. Runesten af granit. Stenen er 147 cm. høj, 54 cm. bred og 47 cm. tyk. På stenens bagside er der en billedfremstilling af en hind og en hjort. Sandsynligvis en kristen billedfremstilling. Indskriften er placeret på stenens bredside med en tilføjelse på stenens højre smalside. Bredsidens tekstbånd begynder i nedre venstre hjørne, og indskriften fortsætter nedefra og op på smalsiden. I oversættelse lyder indskriften: ” Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), en meget god thegn”. Runesten genanvendt som bygningselement først i kirke siden i tørvehus. Fundår 1877. Runerne blev opdaget efter at stenen var flyttet fra "ødekirken" i Handest og anbragt som hjørnesten i et tørvehus. Den blev udtaget i 1881 og en tid opstillet ved landevejen. I dag opbevaret i Glenstrup Kirkes våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links