Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1503131
Sted- og lokalitetsnummer
110606-93
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Hurup kirke. Hurup-stenen. Blågrå, stribet granitsten. Højde ca. 106 cm, bredde, max 98 cm, smalsiderne hhv. 50 cm og 68 cm. Runeindskrift, der begynder på smalsiden og fortsætter på den tilstødende bredside, lyder i oversættelse: "Thormod rejste (denne sten) efter NN (men Thor?) god gjorde (døde- minde) efter sin fader eller broder". Stenen står syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBlågrå, stribet granitsten. Højde ca. 106 cm, bredde (max) 98 cm. Smalsiderne hhv. 50 cm og 68 cm. Runeindskrift, der begynder på smalsiden og fortsætter på den tilstødende bredside, lyder i oversættelse: "Thormod rejste (denne sten) efter NN, (men Thor?) god gjorde (dødsminde) efter sin fader eller broder." Stenen står syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Runesten opstillet i plæne syd for Hurup Kirke.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links