sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280422
Sted- og lokalitetsnummer
180607-131
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Oddum kirkegård. Oddum-stenen. Blåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindkrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det østlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævntes og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSluttelig skal gøres opmærksom paa den Runesten, der uvist hvorfra i sin Tid er ført til Kirkegaardsdiget, og nu staar opstillet i Præstegaardens Have. Muligt den staar i forbindelse med 2 særlig store Høje mod Syd ([sb] 104 og [sb] 116).
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBlåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindskrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det sydøstlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samttykke.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Ristningen fylder størstedelen af fladen på den bredside, der vender mod S. Stenen står i det østlige hjørne mellem våbenhus og langhus ved kirkens S-side.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links