8687 formidlingsskilt 2,5 m VSV for stenen. Set fra Ø.
.
8682 detail af runer nederst mod V på forsiden. Set fra S.
.
8679 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45212
Sted- og lokalitetsnummer
070513-19
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Tillitse kirke. Tillitse-stenen. Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bæ- rer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og: "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyr- dig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bærer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyrdig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens tilladelse.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links