Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523444
Sted- og lokalitetsnummer
060305-459
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 2. Hvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Vestermariestenen 2. Hvidgrå sandsten, ca. 1,9 m høj, 0,8 m bred, 0,2 m tyk. Runeindskriften virker let nedslidt. Stenen er placeret ca. 9 m VNV for kirketårnets V dør. Tæt S for 5234-47.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links