Rungsted Kyst Station.

.

Rungsted Kyst Stations to stationsbygninger og remise stod færdige i 1897 ved Kystbanens åbning. Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck og fremstår i historicistisk stil. Den er opført i gule sten med dekorative elementer i røde sten og med synlige trækonstruktioner. Taget er helvalmet og har karakteristiske dekorationer i gavlene, som findes på allestationsbygninger af Wenck.

Kystbanens dobbeltspor fra København endte ved Rungsted indtil 1923, hvor strækningen fra Rungsted til Snekkersten Station blev udvidet til dobbeltspor.

Heinrich Wenck var også arkitekt for funktionærboligerne på Østre Stationsvej 3-7, der stod færdige i 1903, beregnet på jernbanepersonalet. Funktionærboligerne på Østre Stationsvej 9-23 fra 1910 blev tegnet af Christian Brandstrup og Holger Rasmussen. På begge sider af sporet kunne DSB’s ansatte leje havelodder. Anlægget omkring stationen udgjorde rammen om den specielle livsform, der var knyttet til arbejdet ved jernbanen. Omkring stationen opstod villabebyggelse og et forretningsstrøg.

De to stationsbygninger og remisebygningen er, modsat alle andre stationsbygninger på Kystbanen tegnet af Heinrich Wenck, ikke fredet.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Se alle artikler om 1850-1920

Eksterne links