Befolkningsudviklingen i Ry 1921‑2019.

.
Foto fra Ry Sanatorium i begyndelsen af 1900-tallet. I 1960 blev det omdannet til sklerosehospital.
.

Ry opstod i forbindelse med, at jernbanen Skanderborg-Silkeborg åbnede i 1871. Året forinden var stationen og et gæstgiveri blevet opført i byen. Stationsbyen Ry overtog hermed udviklingen fra det oprindelige Ry, der herefter kaldtes Gammel Rye. Ry fik tidligt industri, da Rye Mølle i 1881 begyndte produktion af papirmasse, og i 1898 åbnede en træskofabrik i tilknytning til møllen. Ry blev hjemsted for højskole (1892), tuberkulosehospital (opført 1902‑03) og flere andre institutioner.

I begyndelsen af 1920’erne blev rutebådssejladsen fra Ry til Himmelbjerget udbygget med nybyggede turistbåde, og efterhånden åbnede campingpladser i Ry. Byens største virksomhed var Ry Mølles Fabrikker med trævareproduktion, savværk, imprægneringsanstalt og elværk m.m. Byen kom til at huse flere større industrivirksomheder såsom Ry Konfektionsfabrik (Webmore), Pressalit og Ry Møbelfabrik. I 1960 blev Ry Sanatorium omdannet til et sklerosehospital. Befolkningstallet steg fra 1.035 i 1921 til 1.567 i 1950, og i 1960’erne blev et større parcelhuskvarter mellem Kildebakken og Thorsvej (Gudekvarteret) udlagt til at klare det stigende behov for boliger. I 1966 blev Ry administrativt center i den nye Ry Kommune.

Befolkningstallet i Ry voksede fra 2.699 i 1970 til 5.226 i 2006. Midt i 1970’erne udbyggedes bådehavnen til Ry Marina. Et Ferskvandsmuseum åbnede i 1986.

Videre læsning

Læs mere om Ry

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie