Herregården Rysensten ligger nordvest for landsbyen Bøvlingbjerg og nordøst for Nissum Fjord.

Rysensten, tidligere Bøvling, er anlagt på et middelalderligt voldsted, som omtales første gang i 1401 som »Castrum Bøfflingæ«, dvs. Bøvlingborg. Voldstedet består af en anseelig borgbanke omgivet af vandfyldte grave og med ydervolde mod vest og nord. Der er ved en mindre arkæologisk udgravning på banken fundet murværk, der antages at være middelalderligt.

Ved Reformationen blev Bøvling Slot lagt under kronen og var herefter centrum i det store kongelige len Bøvling. Det blev efter enevældens indførelse i 1660 givet til den hollandske ingeniør Henrik Rüse i 1664 som betaling for byggeriet af Københavns Befæstning, og han oprettede i 1672 baroniet Rysensten af de store besiddelser. Efterfølgende ejere var i lange perioder fraværende, og i 1797 blev baroniet ophævet og udstykket.

Anlægget består af tre hvidkalkede fløje omkring en gårdsplads, der åbner sig mod en have i øst. Hovedfløjen mod vest er en enetages bygning over en høj kælder, som er en del af 1600-tallets oprindelige, men ofte ombyggede, firfløjede anlæg i bindingsværk. De fleste renæssancespor er i dag udviskede, så selv om Rysensten har rester fra sit tidligere renæssanceydre, fremstår herregården i dag med et tillempet klassicistisk udtryk, der især kommer til udtryk ved indgangspartiet mod øst. Nordfløjen er formentlig fra midten af 1900-tallet, og sydfløjen med gennemkørselsport er opført i 2001 og indeholder tre ferielejligheder.

Rysensten drives i 2018 som et moderne landbrug med skovdrift, jagtudlejning samt bed & breakfast og refugium.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder