Kort over Søborg Sø inden dræningen 1872‑76. Kortet er udarbejdet efter et forlæg fra 1790 af Christopher Johannes Schrøder. Schrøder var sognepræst i Søborg og Gilleleje 1777‑93.
.

Den ca. 600 ha store Søborg Sø lå ca. 5 km syd for Gilleleje og havde forbindelse til Gilleleje Havn via en kanal. Som et af landets første og største landindvindingsprojekter blev søen 1795‑1803 næsten tømt for vand; tilbage var kun en lille sø, »Klaringen«, i den centrale del. Udtørringen og kultiveringen fortsatte i perioden 1872‑76.

Frem til 1858 var søen ejet af staten. Derefter overgik den til privateje og blev senere udstykket i mere end 240 parceller. I årene efter 1872 blev hele afvandingsanlægget gennemgribende renoveret af landets førende kulturtekniker, P.B. Feilberg. Med økonomisk støtte fra staten blev der 1945‑47 anlagt en landkanal og opført en pumpestation i nord, så afvandingen kunne forbedres. En ny jordfordeling blev gennemført i 1990’erne, så antallet af lodsejere blev reduceret til ca. 60.

I perioden 1993‑95 og i begyndelsen af 00’erne blev der gjort forsøg på at genskabe en del af søen, men begge gange faldt forsøgene til jorden. Siden 2012 har Gribskov Kommunes planstrategi dog indeholdt et ønske om at genskabe en del af søområdet, og i januar 2014 blev et debatoplæg til en 335 ha stor sø fremlagt. I november 2016 fik projektet yderligere vind i sejlene, da der ved regeringsdannelsen mellem Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, at søen skal genskabes.

Videre læsning

Læs mere om Kulturlandskabet i Gribskov Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kulturlandskaber