Søften har en befolkning på 2.867 og et areal på 2,1 km2. Byen ligger 12 km nordvest for Aarhus på den sydvestvendte skråning af en smeltevandsdal. Gennem denne løber jernbanen Aarhus-Randers. Boligkvarteret ligger mellem banen og vejen og udvides stadig efter årtier med stor tilflytning, og dets parcelhuskvarterer suppleres med både etageboliger og tæt-lavt byggeri. Omtrent midt i bebyggelsen ligger middelalderkirken og nogle få handels- og servicevirksomheder. På den anden side af landevejen er udlagt et stort, men kun delvis udnyttet erhvervskvarter.

Søften voksede stærkt fra 1960’erne og skiftede identitet fra landsby til forstad. Dens trinbræt blev lukket i 1963, men byen fik i 2010 let adgang til motorvejsudfletningen 2 km mod sydøst. Mod nordvest er Søften næsten vokset sammen med Hinnerup.

Videre læsning

Læs mere om byer i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer