Militære styrker fra Søgaard Kaserne var med til at forsvare dansk territorium i Sønderjylland, da tyske tropper i de tidlige morgentimer krydsede grænsen d. 9. april 1940. Under en parade i april 1940 blev soldater og befalingsmænd på vegne af Christian 10. takket af oberst Mikkelsen for indsatsen, som kostede flere danske og tyske soldater livet.
.

Herregården Søgård er i dag placeret på nordsiden af en lille sø nord for Lundtoft. Herregården kendes allerede fra midten af 1300-tallet, hvor den var i slægten Limbeks eje. Fra 1398 og i de følgende århundreder var den blandt slægten Ahlefeldts mange besiddelser i området, om end den blev genstand for en række komplicerede ejerforhold og arvestridigheder. Det oprindelige Søgård var opført på en holm nær den sydlige søbred. Et stik fra 1590 fremstiller gården som trefløjet med en spærremur med port. Herregården blev ødelagt i vinteren 1643‑44 under Torstenssonkrigen mod Sverige og blev efterfølgende ikke genopført. Først ved Gustav Friedrich von Güntzels køb i 1834 blev en ny hovedbygning opført på den nuværende placering som en enkel, grundmuret fløj, hvortil en tværfløj senere blev tilføjet. I 1934 overtog staten Søgård og oprettede kaserne. Siden 1997 har Søgård hørt under Hjemmeværnet som Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland.

Den nuværende hovedbygning, der er tegnet af J.K. Jepsen, blev opført 1936‑39, delvis på de ældre fundamenter. Bygningen består af en hovedfløj i to etager samt to gennemgående tværfløje, der hver er udstyret med kamtakkede gavle.

Søgårdlejren

Set fra Flensborg Landevej ligner Søgårds hvidkalkede hovedbygning en mindre herregård, men pigtrådshegnet, de omliggende barakker og garagebygningerne røber hurtigt, at området også er et militært anlæg. Den oprindelige herregård Søgård daterer sig tilbage til 1300-tallet, og først i 1934 blev Søgård et militært tjenestested, da hæren efter Genforeningen i 1920 med henblik på at styrke forsvaret af Sønderjylland overtog lokaliteten og omdannede den til en kaserne.

Søgård Kaserne spillede en vigtig rolle, da tyske tropper om morgenen d. 9. april 1940 krydsede grænsen. En stor del af de danske soldater, som forsvarede grænseområdet, kom fra kasernen. Omkring kl. 4.15 modtog lejrens kommandantskab besked om den tyske invasion, og godt ti minutter senere forlod de første danske styrker lejren. Mellem ca. kl. 4.30 og kl. 5.30 kom det til træfninger på en række lokaliteter mellem grænsen og op mod Haderslev, hvor de omkring 600 soldater fra lejren havde indrettet kampstillinger. Kampene, som blev ført med lette infanterivåben og enkelte maskinkanoner o.a. mod tyske infanterister, panserog kampvogne m.m., var blodige, og mange af de 16 dræbte danske soldater og gendarmer, som faldt i Sønderjylland denne morgen, kom fra lejren. En meget væsentlig del af de tyske tab d. 9. april skyldtes samtidig forsvarshandlinger gennemført af soldater fra Søgård Kaserne.

Over for lejren er der rejst en obelisk til minde om de danske soldater, som faldt under kampene i området d. 9. april 1940, og en mindeplade er opsat inde i lejren. I efterkrigsårene var Søgårdlejren i en periode (sammen med Haderslev Kaserne) hjemsted for Slesvigske Fodregiment, og fra 1997 har lejren huset Hjemmeværnets Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland. Søgårdlejren har samtidig været hjemsted for forskellige andre hjemmeværnsaktiviteter. Lejren og den tilhørende øvelsesplads dækker i alt ca. 650 ha, og området er en blanding af småskov, åbent land og søer.

I 2015 indrettedes en teltlejr til indkvartering af flygtninge og migranter ved Søgårdlejren, men allerede i 2016 blev teltene nedtaget grundet manglende behov. Lejren er dog fortsat i beredskab til at kunne modtage flygtninge.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder