Den største borg i kommunen var uden sammenligning Søgård øst for Kliplev. Borgen var anlagt på et naturligt næs, der fra syd skyder sig ud i Store Søgård Sø. Da hovedvejen mellem Flensborg og Aabenraa i 1847 blev anlagt hen over borgens centrale del, er den kun delvis bevaret på begge sider af vejen. Borgen har bestået af en høj og kraftig ydre vold, der har omkranset et område på 120 x 100 m. Inden for volden ses en voldgrav af ukendt bredde, der har omgivet den centrale borgbanke, som er næsten totalt ødelagt af landevejen. De dele af borgen, der endnu kan ses i terrænet, må alle stamme fra 1500-tallet, og der er næppe rester af middelalderborgen bevaret.

Søgård blev formentlig anlagt af Johan Limbek, der fik Lundtoft Herred i pant af den slesvigske hertug i 1344. I slutningen af århundredet gik den via ægteskab til slægten Ahlefeldt, der sad på Søgård indtil dennes ødelæggelse under Torstenssonkrigen 1643‑45. I 1500-tallet var godset med 251 gårde det næststørste gods i Nordslesvig. I 1535 blev godset delt mellem brødrene Frantz og Gregers von Ahlefeldt og kaldtes da ofte de to Halvsøgårde. Hovedbygningen var på det tidspunkt et firfløjet anlæg med bygninger fra forskellig tid. En dæmning førte over voldgraven fra syd, og »den lange bro« førte mod nord over Store Søgård Sø til ladegården. Efter ødelæggelsen flyttede slægten til Grøngård og senere til det nyopførte Gråsten Slot.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder