Det rekreative område Sønæs i Viborg stod færdigt i sommeren 2015. I kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 blev 25 områder udpeget som særlig udsatte. De syv er hotspots, som primært ligger i Viborg og Bjerringbro. Et af disse hotspots er arealet omkring Gl. Århusvej ved Sønæs, der nu er blevet omdannet til et rekreativt område. Området indeholder bl.a. en stor rensedam, der kan optage skybrudsregn op til en 100-årshændelse. I rensedammen fjernes fosfor og kvælstof fra regnvandet, inden det ledes ud i Søndersø.
.

Sønæs ved Søndersø i Viborg er en tidligere mose, der 2012‑15 blev omformet af landskabsarkitektfirmaet Møller & Grønborg til et vandlandskab, der forener park, natur og regnvandsbassin i ét. De vekslende vandstande og nye plantninger vil give levesteder for et rigt varieret plante- og dyreliv og øge stedets naturværdi. Klimaudfordringerne håndteres synligt og bidrager derved til læring om vand, natur og teknik.

Videre læsning

Læs mere om Viborgs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur