Endnu i 1870’erne bestod bebyggelseni Sønder Felding blot af middelalderkirken, præstegården og en skole. I 1893 blev dette suppleret med et missionshus. Men efter at der ved indvielsen af Troldhede-Kolding- Vejen-jernbanen i 1917 blev etableret en stationlidt vest for Sønder Felding Kirke, voksede bebyggelsen både her og i nabolandsbyerne Nederby og Fruerby, og de tre steder kom efterhånden til at udgøre en helhed under navnet Sønder Felding.

I de følgende årtier fik byen bl.a. nyt missionshus (1926), alderdomshjem med kommunekontor (1952), biograf (1954), forsamlingshus (1956), centralskole (1960) samt lystanlæg og stadion. I 1971 fik byen også en hal. Dørfabrikken Jutlandia, der blev etableret i 1947, var i lang tid klart den største arbejdsplads i byen. Af andre virksomheder kan bl.a. nævnesvinduesfabrikken Rationel og en cementvarefabrik. Jernbanen lukkede i 1968.

Sønder Felding oplevede en moderat vækst fra anden halvdelaf 1900-tallet. Der var 809 indbyggere i 1960, 1.141 i 1970, og i 2003 nåede tallet op på 1.521. Sønder Felding Højskole tog sine førsteelever ind i 1987, men den gik konkurs i 2004. I 2006 blev der indrettet efterskole i bygningerne. Sønder Felding er også blevet kendt for den såkaldte Å-festival, Danmarks største kristne musikfestival.

Videre læsning

Læs mere om Sønder Felding

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie