Den 355 ha store Sønder Herreds Plantage er Mors’ største skov. Plantagen blev etableret på privat initiativ for at skaffe billigt tømmer og brændsel. De ældste plantninger ligger mod syd. Plantagen består overvejende af nåleskov med rødgran og bjergfyr samt hist og her en smule bøg, eg og lærk. I skovbunden vokser blåbær, tyttebær og revling sammen med bl.a. hvid anemone, vellugtende gulaks og bølget bunke.

Der er observeret ca. 40 forskellige fuglearter i Sønder Herreds Plantage, og ynglefuglene tæller bl.a. ravn, grønspætte og lille korsnæb.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links