Sønder Klitvej 282 ligger på Sønder Klitvej 282 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Den sydlige længe indeholder stuehuset. Den vestlige længe har tidligere været til stald og lade.

Stuehusets hoveddisposition med forstuen og de to stuer ved siden af hinanden – og køkkenet på hovedskillevæggens nordside – er intakt. I den vestlige stue er den vestlige væg rykket mod vest. Sporet efter det tidligere forløb kan stadig ses på loftet. Husets oprindelige tofyldingsdøre og tilhørende gerichter er bevarede. I begge stuer findes hollandske fliser på væggene og en del af den faste bænk er bevaret i den østlige stue. De nuværende vinduer er fra 2. verdenskrig, hvor de oprindelige vinduer blev blæst ud ved en voldsom eksplosion af en bombe. Disse nyere vinduer er nu udtjente. Yderdørene er også nye. I længen nord for stuehuset er nu indrettet to soveværelser. Ved udvælgelsen af fredningsemner til denne gennemgang af bevaringsværdig landbebyggelse i kommunerne langs den jyske vestkyst har der lagt vægt på også at finde og medtage eksempler på mindre gårde eller husmandssteder. De fleste har imidlertid været meget ombyggede.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links