I et flyvesandsområde øst for Ulfborg ligger bl.a. den ca. 230 ha store, statsejede Sønder Vosborg Hede. Siden bondestenalderen har området været præget af sandflugt, og især i ældre jernalder samt i 1500‑1800-tallet gav den problemer for de lokale bønder. For at dæmpe sandflugten er en stor del af området ved Ulfborg blevet tilplantet med skov, men på Sønder Vosborg Hede kan man stadig opleve den åbne hede med dens mange vindbrud, hvor det bare flyvesand træder frem i indsander og indlandsklitter. Plantelivet domineres af hedelyng og enekrat, men rummer også flere sjældenheder som brun næbfrø, der vokser i de fugtige hedelavninger. Derudover er Sønder Vosborg Hede levested for flere sjældne leddyr som mariehøneedderkop og trehornet skarnbasse. I 2004 brændte mere end 50 ha i den nordøstlige del af heden, hvilket i en periode har holdt uønsket trævækst nede. Den stadige træopvækst er dog et stort problem, og for at holde Sønder Vosborg Hede lysåben ryddes den regelmæssigt for træer.

Sønder Vosborg Hede blev fredet i 1973. Heden indgår i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø.

Mod nordøst ligger Nørre Vosborg Hede.

På Sønder Vosborg Hede har vinden blottet det underliggende flyvesand, som lyser op bag de grønne ener og det rødbrune hedelyng. Tidligere var Sønder Vosborg Hede udlagt som urfuglereservat uden adgang for offentligheden. I dag er urfuglen forsvundet, og i 2005 åbnede en vandrerute på det store hedeareal. Vandreruten kan nås fra p-pladserne på hhv. Filsøvej og hjørnet mellem Springbjergvej og Paradisvej.

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land