Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34092
Sted- og lokalitetsnummer
170205-48
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søndergade-broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8 m langt, 9 m bredt og ca. 3,5 m højt. Hver facade er 17 m bred og ca. 4 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.

Undersøgelseshistorie

1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSøndergade-Broen. Broen er opført i granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 8m langt, 9m bredt og ca. 3,5m højt. Hver facade er 17m bred og ca. 4m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved slug og afgang. På broens facade, både ved slug og afgang, er under en kongekrone indhugget: 18 R 08. Fredningen omfatter ikke gelænderet og vejbelægningen.
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Sønderbro" Som fritekst. Tilføjelse: under kongekronen er indhugget "VI". Broen er afmærket ved skilt indfældet i husmuren NV. for broen, hvor det fremgår at den er restaureret af Kolding kommune i 1984-85.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links