På møllehatten på den modsatte side af vingerne sidder en lille ottevinget vingerotor, kaldet en vindrose; den skal sørge for automatisk krøjning af hatten i forhold til vinden.
.

Sønderho Mølle fra 1895 erstattede stubmøller fra hhv. 1701, 1760 og 1770 – alle kornmøller. Den nuværende hollandske vindmølle er ottekantet, har galleri og løgformet hat. Vingefanget på 17,5 m fik jalousivinger med sejl.

Mølledriften ophørte i 1923. Fonden Gamle Sønderho købte møllen i 1928 og genindviede den i 1930, uden galleri og jalousier. Galleriet og krøjeværket blev rekonstrueret i 1983, og i 1998 blev møllen fredet, og den fik ny møllehat i 2003. Hatkransen, en møllevinge og krøjehjulet fik skader under stormen Bodil i 2013, men de beskadigede dele blev genetableret.

Møllen er åben for publikum i sommersæsonen. Møllegården fra 1760 er privatbolig.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller