Gavlhuset Sønderportsgade 37
.

Gavlhuset Sønderportsgade 37, der er opført ca. 1650-75, har tre udkragede stokværk bevaret, hvilket sjældent ses. Hertil knytter der sig et hjørnehus fra ca. 1690, som er sammenbygget med en sidelænge fra ca. år 1700, der strækker sig i syv fags længde ned ad Sviegade. Oprindelig var sidelængen i ét stokværk, men den blev forhøjet i 1783. Bygningerne, der er bygget sammen i en karré, er velbevarede repræsentanter for det ripensiske bindingsværksbyggeri, der dominerede gadebilledet i århundrederne efter den store bybrand i 1580.

Videre læsning

Læs mere om Ribes arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur