Sønderskov og Barrit Tykke er to privatejede skove på nordsiden af Vejle Fjord, syd og sydøst for Barrit, adskilt af et mindre åbent areal. Skovene ejes af godset Barritskov og gør sig især bemærket ved sine mange gamle bøgetræer. I Danmark var Barritskov blandt de første godser, som gik over til økologisk drift. Det gjaldt også skovene, som drives naturnært med selvforyngelse, hvilket bl.a. betyder, at hjortebestanden holdes nede, så dyrene ikke æder al opvæksten. En mindre del af skovarealet er udlagt som urørt skov.

I Barrit Tykke og Sønderskov blev en skovæbleallé, flere levende hegn og træer, en bøgebevoksning langs kysten samt det åbne areal mellem skovene fredet i hhv. 1935 og 1949. Derudover indgår de i hele skovområdet langs Vejle Fjord, der er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove