Aalborg Søndre Kirkegård, blev indviet i 1940. Den blev tegnet med tidstypisk inddeling i rektangler til gravrum, struktureret gennem et overordnet system af alléer. I nord støder kirkegården op til skov, og i syd er der som følge af nye gravstedsformer og ledigt gravareal anlagt parklignende områder og skovagtige dele. Det mere traditionelle gravstedsområde ligger i dag i det centrale, V-formede areal ud for kapellet.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde