1781 oversigt. Set fra SV.
.
1780 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382613
Sted- og lokalitetsnummer
050713-3
Anlæg
Sagnsten, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Kulsoens Sten-, ca. 2 x 3 m stor og op til 2,5 m høj. Spids top skrånende til alle sider, mod syd stejlt. Mod vest er siden stejl, men kun ca. 0,8 m høj over markoverfladen. Stenen synes at være meget større under markoverfladen. Sagn: - Kulsoen brugte stenen som hvilested. Så kom svenskerne, men da slog hun så stor en skid, at stenen revnede. Stenen ligger i bøgeskov i en bækravin.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links