Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322569
Sted- og lokalitetsnummer
030319-127
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten,- Maglestenen-, -Femfingerstenen-. Stenen, som er beliggende i skellet mellem matr.nr. 32-a og 33 Ordrup by, Kirke Sonnerup og 9-1 Ågerup By, Ågerup, er 1,5 m høj og ca. 2,2 x 3,7 m stor. Toppen er højest langs den østlige side og midt på den. Siderne er meget stejle, i øst og vest nærmest lodrette. I den østlige side er en dyb spalte, og i dens kant ses fire parallelle furer, ca. 25 cm lange (mærker efter troldens fingre?). Stenen ligger på et græsbevokset areal i kant mod ager, 25-30 m syd for dæm- ning mod Tempelkrog. Sagn: ? Stenen er kastet af en trold fra Husbjerg i Ågerup sogn mod Sonnerup kirke, men stenen gik i to stykker, og den anden halvdel faldt ved Ågerup by. ? En trold stod på en høj i Kongstrup og kastede stenen, der faldt i Eriksholms Vig udenfor Ågerup Møllegårds Enghave. Ved lufttrykket fik kirketårnet i Å- gerup en revne, der ikke siden har kunnet tættes. ? Stenen er kastet af en trold ved Vipperød efter Ågerup kirketårn. I stenen er fem fingermærker. ? Stenen er kastet af trolden i Huulsbjerg, som nu er en gård, der skulle ligge ad Tølløse til op mod bankerne. ? På øen Asserholm, der ligger nær stenen udenfor dæmningen, boede en trold, og det gjorde der også på Munkholmen. Den sidste havde mere kvæg end den første, hvad denne fik ondt af. En dag stod de og skændtes på hver sin holm, og Munkholmtrolden blev så rasende, at han tog en stor sten og smed den efter den anden. Den nåede dog ikke sit mål, men faldt i stranden med mærker af troldens fingre, hvorfor den også kaldes Femfingerstenen. Da dæmningen blev bygget i 1950-erne fik entreprenøren besked om at fjerne stenen, så den ikke skulle blive dækket af dæmningen. På grund af stenens størrelse og dybde i jorden foretrak han imidlertid at føre dæmnin- gen uden om den, og siden har den ligget på tørt land. Der skal også findes en større sten, som nu er jorddækket, i marken meget længere mod syd, og den skal have mærker efter 5 fingre.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSagnsten
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links