Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271226
Sted- og lokalitetsnummer
160507-73
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Polakstenen-, -Polakkerstenen-. Stor stenblok, liggende nedad stejl skråning med den SSV-lige ende i bæk. Stenen måler 3,8 x 2 m med største længde i NNV-SSØ. Højden over markoverfladen er 1,7-1 m. Sagn: - I den tid polakkerne var indkvarterede i Elling, tjente der en karl i Vestergården, som var kæreste med en pige, men en polak ville også spille kæreste med hende. Derover slog karlen polakken ihjel og red ned med ham og begravede ham under polakkerstenen. Da karlen blev fanget, hængte polakkerne ham op i Gedved og gennemrøgede ham og pinte ham meget. Senere blev karlen skudt ned ved den røde bro i Horsens. Det berettes også om andre pinsler, karlen var udsat for. - Æ polak-stenen, der også angives at ligge i nærheden af gården Brunborg, er 6 alen lang og omtrent lige så bred. Den sidder inde i en bakke. Nogle polakker var blevet dræbt ved stenen. - En polak kastede i vrede stenen efter en af de Elling gårde. -Under stenen siges flere polske krigere, som befolkningen havde slået ihjel, at ligge begravede.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSagnsten, "Polakstenen", "Polakkerstenen".
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der ligger en del nedfaldne grene omkring stenen.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links