Slingesten 52
.
Slingesten 51
.
Slingesten 50
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533663
Sted- og lokalitetsnummer
060403-4
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 5336:63 Sagnsten, Slingesten. Stenen er en 3,5 x 1,8 m stor og 3,4 m høj opretstående gnejsblok. Blokken er 5-6 sidet og har årer af feldspat. Stenen er revnet flere steder. Sagn: "En trold eller troldkælling kastede den fra Christiansø eller Sverige mod Bodils Kirke uden at ramme sit mål", og "Den blev af en jættekvinde slynget i en sølvsnor som slynge. Man ser endnu sporet efter snoren", og "En troldkælling lavede en slynge af sit hosebånd og kastede stenen". Sagnstenen ligger ved vandreruten til Gamleborg i Paradisbakkerne.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSlingestenen (ie. Slyngestenen) er en meget stor 4 sidet Stenblok ude i Lyngen. Der knytter sig til denne Sten det almindelige Sagn, at en Trold eller Troldkvinde ovre fra Christiansø slyngede denne Sten imod Sct. Bodils-Kirke osv. Betragter man denne Sten, enten fra det Fjærne eller paa selve Stedet, saa kan man unægtelig faa det Indtryk, at det er en Slags Bautasten, men dens uhyre Størrelse og uhyre Vægt gjøre dette kun lidet rimeligt. Den er ikke nedsunken i Jorden, men synes at hvile paa 4 under den liggende Stene. Dette er dog vistnok kun aldeles tilfældigt og derfor betragter jeg den simpelthen som en Isperiode-Sten, som her har fundet sit Hvilested og tilfældigvis er kommen til ligesom at staa. At den har 4 jævne glatte Sider turde ogsaa hidrøre fra dens lange Ophold i Isen. I den ovenfor omtalte Beretning til Commisionen for Oldsagernes Opbevaring omtales ogsaa denne Sten (se Antikv. Ann. 4 Bind Side 381) og kaldes her "Jomfrustenen". Ogsaa dette maa være en Misforstaaelse, thi her i Egnen har intet Menneske nogensinde hørt dette Navn, medens Alle kjende Stenen under Navnet "Slingestenen". Paa Høilyngen findes iøvrigt mange store Stenblokke, som Isen maa have ført med sig, ingen af dem har dog en saa akurat og regelmæssig Figur som denne, og ingen af dem staar saaledes ligesom hensat - derfor har man vel ei heller lagt særlig Mærke til disse Stene. Endnu skal blot bemærkes, at i ovenomtalte Beretning fra 1824 er ogsaa denne Sten anført som staaende i Bodilsker hvilket er urigtigt, idet den staar paa Kaasegaardens Lynglod i IBsker Sogn.
2010
Privat besigtigelse - Bornholms MuseumPå toppen af Slingestenen i Paradisbakkerne skulle der findes skåltegn
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSlingesten er en 3,5 x 1,8 x 3,4 m lang, bred og høj 6-sidet, opretstående, istransporteret gnejsblok med årer af feldspat. stenen er revnet flere steder. Den ligger i en offentlig tilgængelig indhegnet og afgræsset lysning i skoven. en vandrerute går lige forbi og videre til Gamleborg. Sagn: En trold eller troldkælling kastede den fra Christiansø eller Sverige mod Bodils Kirke uden at ramme sit mål. Eller den blev af en jættekvinde slynget i en sølvsnor som slynge. Man ser endnu sporet efter snoren. Og: En troldkælling lavede en slynge af sit hosebånd og kastede stenen.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links