Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
100736
Sted- og lokalitetsnummer
110711-43
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En af tre større sten med sagn: Den nordligste sten er 1,1 m lang, 0,8 m bred og 1,4 m høj. Toppen er skrå og højest mod nord. Siderne er stejle. Stenen har en lodret række ovale huller. Sagn: På en højderyg på Vust Mark har en række grave ligget, bygget op af vældige stenblokke. Seks lig er fundet. Stedet kaldes -Baers Grave- efter Kong Baer, som var begravet her. Ingen plov kunne sættes i jorden for sten. De tre sten står op mod et træbælte mellem gårdens indkørsel og marken vest herfor.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved indkørsel nær kirkegårdsdige..
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links