Sakskøbing er opstået der, hvor Sakskøbing Å løber ud i den smalle Sakskøbing Fjord, dvs. det sydligste sted, hvor åen kan passeres, uden at vandet bliver alt for bredt. Broen over åen er i dag en del af Brogade og ses her mod syd, hvor åen er bagerst til venstre.
.

Sakskøbing ligger på Nordøstlolland 15 km vest for Nykøbing F og 9 km øst for Maribo. Byen er med en befolkning på 4.549 og et areal på 3,5 km2 kommunens næststørste. To tunneldale sydfra mødes lige før byen, fortsætter mod nordvest og trækker et grønt bælte med Sakskøbing Å, skove og småsøer gennem byen for så at danne den 4 km lange Sakskøbing Fjord, der sætter byen i forbindelse med Smålandsfarvandet. Fjorden er næsten snorlige og inderst kun 50 m bred, men over 200 m bred længere ude; sejldybden er 3 m. Byens århundredlange kamp mod tilsanding lykkedes i 1800-tallet, hvilket sammen med jernbanen fra 1874 fremmede industrialiseringen. Hyppige oversvømmelser af havneområdet skal nu modvirkes af et sluseanlæg.

Den gamle bykerne omgives af parcelhuskvarterer, som langs jernbanen og Sydmotorvejen E47 syd og vest for byen afløses af erhvervsområder. Tunneldalen udnyttes rekreativt, og mod nord ligger Forsorgshjemmet Saxenhøj. På åens anden side ligger forstaden Rørbæk, der opnåede en hastig vækst som nabo til den vigtige sukkerfabrik, som lukkede i 1991-92. Dennes imponerende bygninger udnyttes nu af et antal mindre virksomheder.

Byvåben

Sakskøbings byvåben.
.

Sakskøbings talende våben med de tosakse som en direkte henvisning til byensnavn kendes fra et segl fra 1584,men saksemotivet er muligvis megetældre. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregisteretd. 15. marts 1938.Våbenets blasonering (beskrivelse):I rødt to jævnsides stillede nedadvendteguld uldsakse.

Mere om byvåben i kommune

Stednavnets betydning

To forskellige navne i Kong Valdemars Jordebog refererer til lokaliteten Sakskøbing. Tidligst i Lollandslisten ca. *1230 (afskrift ca. år 1300) findes navnet Saxthorp. I købstadslisten ca. 1240 (afskrift ca. år 1300) er formen Saxakopingh.

I originaldokument dateret 1333 findes belæggene Saxekøpingh og Saxkoping. Yngre former er fx 1449 Saxkyøbingh, 1509 og matriklen 1664 Saxkiøbing. Forleddet er formentlig et ældre navn på en del af Sakskøbing Fjord, gammeldansk *Sax eller *Saxi. Efterleddet er det indlånte substantiv gammeldansk kø̄ping »handelsplads«. Navnets betydning er »handelspladsen ved (fjorden) *Saxi«. Det er muligt, at landsbyen Saxtorp (med efterleddet gammeldansk thorp »udflytterbebyggelse«) udvidedes og blev til købstaden Sakskøbing. Alternativt kan udviklingen have været den, at landsbyen tidligt blev opslugt af en nyopstået bebyggelse, Sakskøbing.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Sakskøbing og lidt af forstaden Rørbæk nordøst for Sakskøbing Å, 2021. Landevejen fra Maribo bliver til Vestergade og passerer Torvet på vej til åens udløb i fjorden, hvor den lettest lod sig krydse. I Havnegade er en silo ombygget til boliger. Torvet, Søndergade og Juniorsgade er karréflankerede og har klassisk købstadskarakter. Syd for stationen ligger en grøntterminal, og ved Nystedvej står det »smilende« vandtårn.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer