Det private voldsted Sallingholm ligger ved Hinnerup Å i det nordlige Salling. Voldstedet består af tre græstørvsopbyggede banker anlagt i et moseagtigt vådområde. På de tre banker er der ved en arkæologisk udgravning i 2014 fundet bygningsrester i form af bygningstømmer og gulvlag. Årringsdateringer af tømmeret har afsløret, at der er blevet bygget på borgen i flere omgange, bl.a. i foråret 1372, hvor kong Valdemar Atterdag var i færd med at tilbageerobre landet og nedkæmpe de jyske stormænds oprør. På denne baggrund tolkes Sallingholm Voldsted som resterne af en borg, der kan have tilhørt en af de oprørske stormænd, som i forbindelse med en mulig belejring fra kongens side fandt anledning til at forstærke eller udbygge sin borg. I forlængelse af denne tolkning er det blevet foreslået, at det nærliggende voldsted, Skansehøj, muligvis udgør resterne af en belejringsborg anlagt af Valdemar Atterdag i forbindelse med en belejring af Sallingholm.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Skive Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder