Faktaboks

Kommune
Læsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0820529
Sted- og lokalitetsnummer
100501-489
Anlæg
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSaltudvinding
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræs- og lyngklædt saltsyderi.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræs- og lyngklædt saltsyderi.

Saltudvinding

Stensalt er indvundet ved minedrift, fx af halit; kogsalt er indvundet ved inddampning af en stærk saltopløsning, bl.a. fra saltsøer eller havvand. I Danmark indvindes salt fra salthorste i Jylland. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links