Oversigt set fra N
.
Bålbanken setfra S
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Læsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
082010
Sted- og lokalitetsnummer
100501-26
Anlæg
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSaltudvinding
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumSaltudvindingsanlæg. Saltsydetomt af Sven Erik Albrechsens Type I. Rektangulær græstørvsvold, udvendige mål 13 x 14 meter. Ovalt ildsted, 6 x 8 meter. Heri enkelte indtil hovedstore sten synlige. Lyngklædt vold og græsklædt ildsted.

Saltudvinding

Stensalt er indvundet ved minedrift, fx af halit; kogsalt er indvundet ved inddampning af en stærk saltopløsning, bl.a. fra saltsøer eller havvand. I Danmark indvindes salt fra salthorste i Jylland. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links